Δραστηριότητες
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ο κύριος όγκος των εργασιών, του τομέα υπηρεσιών που παρέχει η SMARTEC, αφορά στην τεχνική υποστήριξη και το λειτουργικό έλεγχο συσκευών κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες, υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας, σε συσκευές της κατασκευάστριας Samsung.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η SMARTEC στον τομέα των συσκευών κινητής τηλεφωνίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Επισκευή και συντήρηση συσκευών κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας

  • Υπηρεσίες τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης (help desk)
  • Λειτουργικός έλεγχος συσκευών κινητής τηλεφωνίας

  • On-line υπηρεσίες τεχνικής ενημέρωσης και proactive αναφορές για τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων.

  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, για την εφαρμογή του στην τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συσκευών, και εμπορία αυτού

  • Υπηρεσίες διανομής και εμπορίας ανταλλακτικών και αξεσουάρ συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
copyright 2001 - 2018 Powered by ICDT